BIZTONSÁGTECHNIKAI ABC

Tudjon meg többet, ismerje meg a biztonságtechnika ABC-jét!

Akkumulátor: a biztonságtechnikai rendszerek tápellátását áramszünet esetén is biztosító eszköz. Állapotuktól függően 10-72 óráig képesek biztosítani a zavartalan működést. A belső akkumulátoroknak szabotázsvédelmi feladatuk is van.

Állapotjelzés: a távfelügyeletre kötött behatolásjelző rendszer jelzése a hálózati feszültség kimaradásáról, és adott esetben az akkumulátor merüléséről. Az akkumulátor lemerülésekor a rendszer működésképtelenné válik, az ügyelet erről értesíti az ügyfelet.

Behatolásjelző rendszer: a védendő objektumban az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen behatoló elriasztására, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer.

Beléptető rendszer: olyan vagyonvédelmi rendszer, mely az adott objektumban meghatározott pontokon alkalmas személyek, vagy járművek azonosítására, regisztrálására és a megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására.

Betörésjelzés: betörés esetén a távfelügyeleti központra kötött riasztórendszerek által a távfelügyeleti központba küldött információ a betörés pontos helyéről és idejéről.

Elektronikus vagyonvédelmi rendszer: elektronikus működési elvek alapján felépített jelző-, figyelő-, vagy vezérlőrendszer, mely alkalmas a védendő objektumban vagy területen események megfigyelésére, illetve szabályozására.

Elektronikai jelzőrendszer: az ügyfélnél, vagy érdekeltségi területén felszerelt, az objektum és/vagy a benne tartózkodó személyek védelmére szolgáló elektronikai rendszer.

GSM: (Global System for Mobile Communications) második generációs, jelenleg a világ legelterjedtebb, digitális mobil-telekommunikációs rendszere.

GSM átjelző: a távfelügyelet és az objektumban telepített rendszerek közötti kapcsolatot GSM technológiával megvalósító, speciálisan biztonságtechnikai igényekre kifejlesztett eszköz.

Jelszó: a távfelügyelet által az ügyfelek azonosítására szolgáló, az ügyfél által megadott, titkosan kezelt szó.

Jelzések: az elektronikai jelzőrendszerek által kapcsolt telefonvonalon, közvetlen érpáron, GSM hálózaton, rádión, vagy egyéb átviteli csatornán, ezek kombinációin küldött információk.

Kényszerített nyitás jelzése: a riasztórendszer kikapcsolásának (nyitás) speciális formája. Egy külön kód segítségével az ügyelet tudomására hozható, ha valakit (pl.: fegyverrel) arra kényszerítenek, hogy kapcsolja ki a riasztót. Ilyenkor a riasztót nem a szokásos belépő kóddal kapcsolja ki a belépő személy, hanem a kényszerített nyitás kódjával, mellyel egyúttal jelzést küld az ügyeletre, s a diszpécser azonnal értesíti a rendőrséget és a kivonuló szolgálatot.

Nyitás-zárás: felhasználói kód beütésével a behatolásjelző rendszer élesítése (bekapcsolás) vagy hatástalanítása (kikapcsolás).

Nyitás-zárásjelentés: a ki-, bekapcsolások időpontjának rögzítése, dokumentációja, mely behatolásjelző rendszerek távfelügyeleténél kiegészítő szolgáltatásként rendelhető.

Pánikjelzés, Támadásjelzés:

Orvosi segítség kérése a távfelügyeletre programozott riasztórendszer kezelőjéről a megfelelő gombok beütésével közvetlen segélykérés jelzése az ügyeletnek. Az ügyelet értesíti az ügyfél által megadott orvost, ha ő nem elérhető, akkor a Mentőszolgálatot. A számítógép a beteg összes adatának nyilvántartására is alkalmas, így jelentősen növelhető a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás esélye.

Szabotázsjelzés: a rendszerekhez kapcsolódó eszközök rongálásáról az ügyeletre küldött információ, mely a rendszer kikapcsolt állapotában is működik. Ha a riasztó nincs távfelügyeletre kötve, csak a helyi sziréna szólal meg.

A védett objektumban a személyek ellen irányuló támadásról a távfelügyeleti központba küldött információ, melyet a megtámadott személy elküldhet a riasztórendszer kezelőjének használatával, vagy mobil pánikgombbal. Támadásjelzés esetén a diszpécserközpont azonnal küldi a járőrszolgálatot - kivonulással bővített távfelügyeleti szolgáltatás előfizetésekor. Támadásjelzésnél a helyi sziréna nem szólal meg.

Telepítés: az a tevékenység, melynek során a vagyonvédelmi rendszer a helyszínen, a vonatkozó szabályok betartásával a megfelelő eszközök felhasználásával felszerelésre és összeállításra kerül, és a kiépítést követően a megadott célnak megfelelően működik.

Téves riasztás (vakriasztás): riasztás állapot, amelyet nem behatolás vagy behatolási kísérlet idéz elő a felügyelt területen, (hanem pl. az ügyfél által elrontott kód beütése, vagy nyitvahagyott ablak mozgása).

Tűzjelző rendszer: olyan rendszer, mely a felszerelt érzékelők által alkalmas a keletkező tűz vagy füst jelzésére. Alkalmas helyi, illetve távjelzésre.

Tűzjelzés fogadása: tűzjelző rendszerek által küldött jelzések fogadása a távfelügyeleti központban.

Tűzoltó rendszer: tűzjelzővel kombinált intelligens rendszer, mely megfelelő feltételek esetén a keletkező tüzet automatikusan eloltja.

Ügyfél: magán vagy jogi személy, akivel a távfelügyeleti központot üzemeltető cég szerződést kötött távfelügyeleti szolgáltatásra.

Videó rendszer: az ellenőrizendő objektumban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi rendszer. Megfelelő kiegészítésekkel a képek rögzítését és visszajátszását is biztosítja.

 

 Távoli segítség igénylése esetén szüksége lesz a TeamViewer programra, hogy kollégánk segíthessen önnek megoldani problémáját. Kattinston a képre és töltse le a programot, majd kövesse kollégánk utasításait!