Vagyon védelem

Ismerje meg a vagayonvédelmi rendszerek általános jellemzőit, melyhez online dokumentációt biztosítunk az ön számára.

 

A vagyonvédelem fogalma:

• A vagyonvédelem a megbízó vagyonának, vagyontárgyainak fizikai, technikai védelmét jelenti a gazdálkodás folyamatán kívül eső károsító cselekményektől vagy eseményektől. Olyan céltudatos és folyamatos tevékenység,  melynek célja, hogy valamilyen fenyegetettséget elhárítson, vagy legalábbis következményeinek hatásait csökkentse, az esemény bekövetkezése esetén tegye lehetővé a károk minimalizálását, a normális élet mielőbbi    helyreállítását.
• Konkrét tárgy vagy objektum, illetve ezek összességének megóvása valamilyen illetéktelen behatolással szemben.

  Az illetéktelenség ellen az alábbi módon illetve eszközökkel lehet védekezni:
• Élőerővel,
• Elektronikus eszközökkel,
• Mechanikai eszközökkel,
• A korszerű vagyonvédelemben mindez kiegészül még a biztosítással.

Abban az esetben, ha egy adott vagyonvédelmi feladathoz a mechanikus, az élőerős, és elektronikus vagyonvédelmi eszközök megfelelő arányban kerülnek alkalmazásra, komplex vagyonvédelemrőlbeszélünk.

Mechanikai védelem
Az épületek, építmények illetéktelen behatolás elleni fokozott védelmére szolgáló építészeti, műszaki követelmények és eszközök, valamint az értékek biztonságos tárolását szolgáló berendezések alkalmazását jelenti.

Elsődleges célja az objektumokba történő illetéktelen bejutási kísérlettekkel szembeni hatékony fizikai ellenállás. MABISZ írja elő a követelményeket.

A mechanikai védelem eszközei: árkok, töltések, kerítések, tüskésdrótok, tüskés lemezek, sorompók, kapuk, falazatok, födémek, nyílászárók, az ezekhez tartozó zárak, zárrendszerek, rácsok, értéktároló eszközök, biztonsági üvegek, fóliák.

Elektronikai védelem
Az épületekbe, építményekbe való illetéktelen bejutás, valamint a védett értékek eltulajdonítási kísérletének automatikus jelzésére, vagy a védett személyek elleni támadás távjelzésére szolgáló elektronikus eszközök alkalmazását jelenti.

Személyi védelem - Élőerős védelem
A jogi és szakmai szabályokon alapuló és a védendő személy életének, testi épségének, emberi méltóságának és életvitelének megóvását biztosító megelőző és elhárító tevékenységek összessége.

• Feladata a nem kívánt jogellenes cselekmény kellő időben való megszakítása. A fizikai (mechanikai) védelem valóban védi az értéket az illetéktelen behatolás, eltulajdonítás ellen fokozott védelmet kell biztosítania.        Megfelelő kialakításával a betörő időráfordítását növeli.
 Tulajdonságai: aktív tényezőnek tekinthető, gondolkozik és aktívan ellenáll a veszélyforrásnak; rugalmas, mobil; kezeli, telepíti, karbantartja, felügyeli a vagyonvédelmi eszközöket.
 Előnyei: gyorsan telepíthető és megszüntethető, nincs egyszeri, nagy beruházása, csak havi költség, rugalmasan és gyorsan alakítható a változó körülményekhez.
 Hátrányai: kevésbé megbízható, gyakori ellenőrzést igényel, fenntartási költsége állandó és infláló

   A mechanikus és az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek optimális beállításával az élőerős őrzés arányosan csökkenthető az optimális szintig. Lehet az élőerős őrzést minimalizálni, de nem lehet teljesen megszüntetni.

Telefonos elérés

Modern világunkban nem ritka azon applikációk száma sem, mely segítségével akár mobiltelefonján is kezelheti rendszereit. Távoli segítség igénylése esetén szüksége lesz a TeamViewer programra, hogy kollégánk segíthessen önnek megoldani problémáját. Kattinston a képre és töltse le a programot, majd kövesse kollégánk utasításait!