Környezettanulmány

Az objektum környezetét az alábbiak szerint kell vizsgálni:
• a betörés, lopás, rongálás, stb. elkövetésének valószínűsíthetőségének felmérése.
• rendészeti előírások elemzése.
• az terület profilja, elhelyezkedése, megközelíthetősége (lakott területen belül vagy kívül)
• az objektum megközelíthetősége.
• különböző értékek elemzése, felügyelete.
• zavar források felderítése.

Vagyonvédelemről:
A védendő épülettel kapcsolatba meg kell meghatározni a védelmi felépítést. E meghatározás során azt értjük, hogy a tervezőnek - a megrendelővel - el kell döntenie, hogy mit védjen a rendszer. Élet és értékvédelmi rendszerek kombinációja határozható meg. 

A védelmi jelleg kiválasztása után az adott jellegen belüli szint meghatározása következik. A védelmi szint azt mutatja meg, hogy az automatikus érzékelők által biztosított védelem a létesítmény mely területeire terjed ki. Ezután a meghatározott védelmi jelleghez és szinthez ki kell választani a berendezéseket. Arra is ki kell térni, ha valamilyen külső kényszer hatására a szakszerűségétől el kellett térni.

Rendszerterv
A rendszertervnek tartalmaznia kell:
• a központ elhelyezési helyének paramétereit.
• az állandó felügyelet megoldásának módját. Meglévő létesítmény esetében, illetve abban az esetben, amikor a felügyelet biztosításának feltételei ismertek, a felügyelet megoldásának módjáról, a tulajdonos (bérlő,      üzemeltető, használó, stb.) nyilatkozatát. Amennyiben a tervezési időszakban a felügyelet biztosításának feltételei nem ismertek, a terv tartalmazza a felügyelet elmaradása esetén szükséges műszaki alternatívákat.
• automatikus átjelzés esetén az átjelző típusát, a beépítéshez szükséges a megfelelőséget igazoló irat számát, érvényességi idejét és a kiadó szervezetet. A jelzést fogadó szervezet adatait (név, székhely, levelezési cím, egyéb  elérhetőségek). Az átjelzett információk bontását, az átjelzés vezérlésének logikai összefüggéseit, időzítését, késleltetését.
• az érzékelők elhelyezésének megoldásait, különös tekintettel a védett- és hatás területre vonatkozó előírás megtartásának módjára.
• az eszközök azonosító jelzéssel való ellátásának módját.
• a hangjelzők elhelyezésének megoldásait, különös tekintettel a hallhatóságra vonatkozó követelmények betartására.
• a riasztási zónák kialakításának módját, az eszközök megszólalását kiváltó vezérlések logikai összefüggéseit, esetleges késleltetését.
• a fényjelzők elhelyezésének módját.
• a jelző és riasztó áramkörök vezetékeinek vezetését, rögzítési módját, a nyomvonal kijelölést befolyásoló körülményeket, valamennyi alkalmazott vezeték fajtáját, típusát és minősítését, különös tekintettel a mechanikai sérülés, a tűz, és az elektromágneses összeférhetetlenség elleni műszaki megoldásokat.
• a központ, vagy a központhoz csatlakozó vezérlő eszközök (modulok) vezérlési feladatait, a vezérelt eszközöket, a vezérlési összefüggéseket, időzítéseket és esetleges késleltetési időket.
• az elsődleges és másodlagos tápforrások megoldásának módját, különös tekintettel a másodlagos tápforrás méretezésére.
• azt, hogy a jelzőrendszer felügyeletes-e vagy sem,
• a kezelőegységek elhelyezését,
• a jelzőrendszer kiépítését,
• azt, hogy hány alárendeltségből áll,
• a jelzővonalak által lefedett területet,
• a jelzővonalak funkcionális működését,
• az érzékelők kiválasztásának szempontjait,
• egy-egy jelzővonalhoz tartozó érzékelők felsorolását,
• szabotázs jelzővonalak számát, az általuk felügyelt területek,
  Fel kell hívni az üzemeltető figyelmét arra, hogy a jelzőrendszer jelentős mértékben kötődik a berendezéshez. A berendezési tárgyak utólagos átrendezése jelentős mértékben csökkentheti a jelzőrendszer hatékonyságát.

• Kezelési utasítás
• Műszaki leírás

Tételesen tartalmazza a jelzőrendszerben alkalmazott eszközök működési elvét és műszaki paramétereit.
 Telepítési és technológiai utasítás
 A kábelek és a hálózat méretezése
 Anyagjegyzék
 Karbantartási utasítás
 Kivitelezési (tervezői) nyilatkozat
 Rajzjegyzék
 Rendszertechnológiai rajz
 Hálózatos terv (Nyomvonalterv)
 Dobozbekötési rajzok

A rendszertervet mindig bizalmasan kell kezelni. A jelzőrendszer akkor tud hatékonyan működni, ha annak tartalmát minél kevesebben ismerik.

  Távoli segítség igénylése esetén szüksége lesz a TeamViewer programra, hogy kollégánk segíthessen önnek megoldani problémáját. Kattinston a képre és töltse le a programot, majd kövesse kollégánk utasításait!